С Хэрлэн

Хөдөлмөрийн баатар: 1975

Анхны аж ахуйн тооцоотой нэгдсэн бригадын дарга

Намтар