Сайд нарын зөвлөлийн орлогч сайдууд

Соном Лувсангомбо

Гавьяат барилгачин: 2006

СнЗ-ийн орлогч сайд: 1972-1988

Ч Сүрэн

СнЗ-ийн орлогч сайд: 1982-1984