Санжаасүрэн Зориг

(1962 - 1998)

Сайд: 1997

Намтар