П Нямхүү

Анхны барилгын материал хангамжийн баазын дарга, партизан

Намтар